VOETBALVELD

BESTAANDE VELDEN

De DrainTalent kan op ieder bestaand veld toegevoegde waarde leveren

Ook in combinatie met alle bestaande wetra- en hybridevelden

Om het systeem optimaal te laten functioneren wordt er vooraf een onderzoek gedaan naar onder andere:

  • bodemopbouw (granulaire samenstelling) 
  • waterhuishouding
  • vlakheid
  • ligging

Voor het onderzoek worden bodemscans en satellietgegevens gebruikt om op basis van data een gefundeerd advies te kunnen geven m.b.t. installatie drainagesysteem en toekomst onderhoud. Afhankelijk van bodem en gebruik, kan met één DrainTalent vier velden bediend worden

Key Feature / Function DrainTalent Uren Conventioneel Uren
Water toedienen 700 W 0 22,5 kW 20 (manuren)
Wisseling/variatie vochthuishouding 24/7 constant grote schommelingen gedurende de week tussen de sproeibeurten
Uniformiteit watergifte 100% 70% (windinvloed sproeibeeld etc.)
Waterbeurten na groot onderhoud 0 0 6-8 6-8 (manuren)
Waterverlies door verdamping 0 25-35%
Water afvoeren
Bemesten (voeding) vloeibaar bemesten 1/3 t.o.v conventioneel 2 5 á 6 NPK beurten p/j ±150 kg/beurt 6 (man+machine uren)
Zuurstof toevoegen 0
Speeluren / jaar 350-550 250-300
Verlies speeltijd / werktijd door sproeien 0 ±100 * afhankelijk aantal sproeibeurten
Beluchten 0 1 - 3x p/j * Alleen mogelijk met beluchtingsmachine 4 (man+machine uren)
Kwaliteit gras (wortellengte / hechting) 10-15 cm 8-10 cm
Beschikbaarheid big data
Verbetering waterdoorlatendheid
Vochtomstandigheden aan te passen naar gebruik: bespeling - groei - onderhoudswerkzaamheden

Installatie

De toegepaste drains worden sleufloos in het veld gebracht met een eigen ontwikkeld ‘sleufloos drainagemes’. Hierdoor kan er zelfs buiten de werkuren om door gevoetbald worden op de velden waar de DrainTalent wordt geïnstalleerd. Op deze manier kan dit jaarrond plaatsvinden en direct na installatie het veld weer in gebruik genomen worden! 

De installatie inclusief aansluiting op de DrainTalent neemt slechts enkele dagen in beslag.

Binnen slechts enkele maanden is de aanleg van de drains praktisch niet meer zichtbaar.

Gepatenteerde technieken

Innovaties in natuurgras

Met diverse gepatenteerde componenten is de DrainTalent volledig gebaseerd op de techniek van de toekomst.

Voordelen

Een milieuvriendelijker alternatief voor Grastapijt

  • Reageert automatisch op de weersomstandigheden
  • Op afstand te regelen via telefoon, tablet en pc
  • Gemaakt voor afvoer en toevoer van water en lucht