VOETBALVELD

„next generation drainagemanagement“

Zorgeloos goed

De DrainTalent is een duurzaam systeem dat een complete oplossing biedt voor de uitdagingen die er liggen bij het beheren van een voetbalveld.

De uitgebreide functionaliteit van de DrainTalent kan volautomatisch ondergronds de water- en luchthuishouding reguleren met digitale precisie. Dichter bij de wenswaarden dan ooit tevoren!  Hierdoor worden de gebruiksintensiteit en graskwaliteit verhoogd, wordt het risico op afgelasten sterk verminderd en behoort verdroging tot het verleden.

Traditioneel sproeien is niet meer nodig!

 

We herkennen het allemaal; niets voelt beter dan het betreden van een pas gemaaid veld vol in het gras met die kenmerkende frisse geur van pas gemaaid gras. De bal die rolt zoals het hoort en de slidings die je kan maken zonder je te verwonden.

Gras! We spelen er vanaf onze jongste jeugd allemaal het liefst op en het blijft in onze genen zitten.

Tot op heden was het helaas niet mogelijk om jaarrond optimale groei- en speelomstandigheden in de bodem te creëren. Daar komt nu een einde aan! De DrainTalent stelt beheerders in staat om de vochthuishouding in de bodem dagelijks te optimaliseren zonder extra bewerkingen. Dit levert kwalitatief hoogwaardige velden, minder afgelastingen t.g.v. wateroverlast en meer bespelingsuren op. Bij nieuw aan te leggen velden behoren afgelastingen zelfs tot het verleden! Daarnaast levert de DrainTalent enorme voordelen op in het duurzaamheidsaspect zodat we kunnen spreken van een ware revolutie in het beheer van voetbalvelden.

De DrainTalent is een intelligent bodembeheerssysteem. Deze werkt op basis van een zelfregulerende reactor (DrainTalent), aangestuurd door een weerstation, in combinatie met een geavanceerd drainagesysteem welke de volgende bewerkingen kan uitvoeren:

 • Onttrekken water uit de toplaag
 • Toedienen water aan de toplaag
 • Toedienen zuurstof in de toplaag
 • Toedienen van meststoffen (vloeibaar)

Meest gestelde vragen

Een pompsysteem om de bodemconditie op peil te houden en te verbeteren.

De DrainTalent voegt water toe of onttrekt water  aan de bodem.

En houdt daarmee de vochthuishouding in de bodem dichtbij de wenswaarde.

 

De DrainTalent voegt ook meststof toe en kan dit proportioneel aan het water meegeven.

Daarmee worden meststoffen op maat gematigd in concentraat over langere periodes afgegeven.

 

De DrainTalent kan tot 70.000 l / h aan zuurstof meegeven in het drainsysteem.

Daarmee wordt de bodem van onder belucht (vanuit de drainage).

Afhankelijk van de bodem opbouw en structuur kan de DrainTalent water onttrekken.

Doorlaatbaarheid en opbouw zijn hier essentieel, de DrainTalent maakt elke bestaande bodem beter doorlaatbaar door de betere beluchting en minder dichtslaan van de toplaag doordat beregening niet meer hoeft. De maximale waterzijdige capaciteit van de DrainTalent is 200 m3/h.

Als de DrainTalent over voldoende water aanvoer kan beschikken zorgt de DrainTalent zelfs na groot onderhoud voor ruim voldoende vocht in de bodem. Het grootste voordeel is dat de DrainTalent de beregening 24/7 automatisch regelt.  Zo kan de DrainTalent water geven terwijl er een competitie gespeeld wordt (!) en zorg dragen voor een hoge mate van continuïteit. Beregening is dan dus niet meer nodig.

De DrainTalent verzet maximaal 360.000 liter / h lucht door de drainbuizen.

Deze lucht bevat ongeveer 21% zuurstof. De zuurstof wordt op een voordruk in de drain verzet en bereikt op deze manier het wortel-bed. Ook wordt bij het ontwateren gebruik gemaakt van een luchtstroom, de luchtstroom wordt met onderdruk door de drainage aangezogen en zorgt op deze manier voor een toevloed van zuurstof vanaf de bovenzijde grasveld, ook op deze manier zorgt het voor een toevloed van zuurstof bij het wortel-bed.

De DrainTalent pompt grondwater op, en laat het ondergronds, waarop het wordt toegevoegd aan de drain en door het wortel-bed kan worden opgenomen, het overschot zakt weer naar beneden. Onderhandeling en of bespreking met de waterschappen moet nog uitsluitsel geven of dit onder sproeien valt.

Waterzijdig kan de grootste DrainTalent 3 tot 4 sportvelden aan, echter dit wordt mede bepaald door de onderlinge afstand van de velden. Langere leidingen geven langere response tijden voor de regelingen, maximale afstand te overbruggen door leidingen is 100 meter. Ook maken de kosten van de kleppenblokken die moeten worden toegepast mede uit wat het meest gunstige is.

Response tijden bij water onttrekken worden bij meerdere velden altijd vermenigvuldigd met het aantal velden. Alleen bij het water geven kunnen response tijden gelijk blijven.

De DrainTalent heeft een maximale capaciteit van 50.000 l/h. water geven.

Op een zonnige dag in juli bij 30 graden en een beetje wind heeft een grasbodem een enorme verdampings-waarde. Proefvelden hebben ons aangetoond dat er in dit geval 250.000 l water nodig is per 24 uur. Daar de DrainTalent dit verzorgt 24/7 heeft de bodem een buffer die ruim voldoende is om de dag door te komen.

Bij het bewateren ongeveer 700w

Bij het ontwateren ongeveer 2Kw

Bij het beluchten ongeveer 1,2Kw

Bij het bemesten ongeveer 800 w

 

Aansluitwaarde van de DrainTalent is afhankelijk van het formaat, 16/32 A 400v

Nee. Dit wordt geheel overgenomen door de DrainTalent.

Duurzaamheid

Met de DrainTalent kan er veel bespaard worden op het waterverbruik. De natuur heeft zwaar te lijden onder de snel veranderende klimatologische omstandigheden. Beregeningsverboden zijn tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld en dit komt de kwaliteit van de velden niet ten goede.  Met de DrainTalent wordt er vanuit de bodem water toegediend. Hierdoor komt het beschikbare water op de plek waar de plant deze het hardst nodig heeft namelijk bij de wortels. Er is geen sprake van verneveling of verdamping zoals bij beregeningssystemen zodat er enorm bespaard wordt op het waterverbruik. Ook wordt er geen water gesproeid over de inrichtingsmaterialen en verharding. 

De branche heeft de greendeal ondertekend wat inhoud dat er m.i.v. 2020 geen bestrijdingsmiddelen meer mogen worden toegepast op de sportvelden.

Optimale groeiomstandigheden voor het gras is een must om het onkruid te onderdrukken. Door gebruik te maken van de DrainTalent zal dit de volgende voordelen opleveren:

 • Minder onkruiden, wat zorgt voor betere groeiomstandigheden voor het gras
 • Minder straatgras  (drogere toplaag door irrigatie van onderaf)
 • Minder schimmels (drogere toplaag door irrigatie van onderaf)
 • Zeer laag energieverbruik
 • Alle gebruikte materialen zijn aantoonbaar recyclebaar en/of gemaakt van gerecycled materiaal
 • In stedelijk gebied een verkoelend effect ten opzichte van kunstgras en beton. Met name kunstgras creëert hitte eilanden” welke mede bijdraagt aan de opwarming van de aarde

Voordelen

Een milieuvriendelijk alternatief voor kunstgras

 • Reageert automatisch op de weersomstandigheden
 • Op afstand te regelen via telefoon, tablet en pc
 • Gemaakt voor afvoer en toevoer van water en lucht (zuurstof)
 • Meer effectieve speeltijd en meer bespelingsuren
 • Geen verspilling van water (geen sproei installatie nodig)

Meest gestelde vragen