NIEUWS

Resultaten pilot Beek (31-08-2019)

Start pilot: 01-01-2019

Resultaten van de DrainTalent op een bestaand sportveld:

De toediening van water aan de bodem via het DrainTalent systeem gebeurt gelijkmatig zodat er een uniform beeld ontstaat en de kans op verdroging is minimaal. Het water kan op natuurlijk verloop of onder druk worden toegediend.

– Geen handmatige of automatische beregening meer nodig
– Betere verdeling t.o.v. beregeningssystemen
– Minder stress voor grasplant door geen koud water op warme oppervlak te sproeien
– Dichtslaan van de toplaag zoals traditionele beregeningssystemen wordt voorkomen

– Betere beworteling
– Minder schimmelvorming 
– Hogere maaikwaliteit doordat gras minder vaak nat is
– Minder tot geen stagnatie onderhoudswerkzaamheden als gevolg van te natte of te droge bodem

Niet alleen de DrainTalent zelf is innovatief, ook de installatie van het systeem is innoverend; De toegepaste drains worden nagenoeg sleufloos in het veld gelegd. Hierdoor kan er zelfs buiten de werkuren om doorgevoetbald worden op de velden waar de DrainTalent wordt geïnstalleerd. Op deze manier kan dit  jaarrond plaatsvinden. Dit installeren neemt slechts enkele dagen in beslag!

 

De DrainTalent is in staat het gehele profiel gedurende het hele jaar dichter bij wenswaarde te houden dan ooit mogelijk was, wat resulteert in stimulering van wortelgroei.

De DrainTalent is in staat vloeibaar meststoffen toe te dienen en dit aan te bieden op de plek waar het door de grasplant wordt opgenomen; bij de wortel.
Dit resulteerd in efficiënter gebruik van de meststoffen en daarmee in een sterkere/vollere grasmat.

Beheerders van sportvelden dienen de komende jaren te anticiperen op de snel veranderende klimatologische omstandigheden. Vanuit de overheid zijn duurzaamheidsdoelen gesteld en kunstgras is hierin vanwege duurzaam-, klimatologisch-, financieel- en maatschappelijk oogpunt niet wenselijk.

Gras daarentegen is een van de duurzaamste gewassen op aarde. Een goed beheerd voetbalveld kan per dag circa 400kg CO2 vastleggen in de bodem en zuurstof ervoor terug geven.

Door gebruik te maken van de DrainTalent komt er in het beheer een enorm voordeel bij om diverse duurzaamheidsdoelen te behalen.

Water verbruik 
Met de DrainTalent kan er veel bespaart worden het waterverbruik. De natuur heeft zwaar te leiden onder de snel veranderende klimatologische omstandigheden. Beregeningsverboden zijn tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld en dit komt de kwaliteit van de velden niet ten goede. Met de DrainTalent wordt er vanuit de bodem water toegediend. Hierdoor komt het beschikbare water op de plek waar de plant deze het hardst nodig heeft namelijk bij de wortels. Er is geen sprake van verneveling of verdamping zoals bij beregeningssystemen zodat er enorm bespaart wordt op het waterverbruik. 

Onkruiden en schimmels
De branche heeft de greendeal ondertekend wat inhoud dat er binnen enkele jaren geen bestrijdingsmiddelen meer mogen worden toegepast op de sportvelden.

Door gebruik te maken van de DrainTalent zal dit de volgende voordelen opleveren:

– Minder onkruiden
– Minder straatgras
– Minder schimmels

Overige duurzaamheidsvoordelen:
– zeer laag energieverbruik
– Alle gebruikte materialen zijn aantoonbaar recyclebaar en/of gemaakt van gerecycled materiaal
– In stedelijk gebied een verkoelend effect ten opzicht van kunstgras en beton. Met name kunstgras creëert ”hitte eilanden” welke mede bijdraagt aan de opwarming van de aarde